SEP – BBJ należy do grona najstarszych placówek na świecie, działających w obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Od początku istnienia działa w strukturach Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jako wyodrębniona agenda gospodarcza.

Nasze usługi

Badania

Wykonujemy badania wyrobów elektrycznych dla potwierdzenia zgodności ich konstrukcji z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych.

Certyfikacja

Zakres certyfikacji obejmuje między innymi: aparaty niskiego napięcia, kable i przewody, źródła światła, oprawy oświetleniowe, układy elektroniczne i sprzęt elektroinstalacyjny.

Szkolenia

Organizujemy otwarte szkolenia personelu zainteresowanych firm z branży elektrotechnicznej.

Nasze kompetencje

Największa krajowa jednostka oceny zgodności wyrobów elektrycznych.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań laboratoryjnych i w zakresie certyfikacji.

Doświadczony personel oraz najwyższe standardy sprzętu pomiarowego i metod badawczych.

Uznania organizacji międzynarodowych ETICS i IECEE.

Sygnatariusz międzynarodowych porozumień dotyczących programów certyfikacji CCA, ENEC, HAR, IECEE – CB Scheme.

Systematyczne rozszerzanie zakresu akredytowanej działalności w obszarze badań i certyfikacji dostosowanej do potrzeb rynku.

Akredytacje i uznania

Nasze znaki certyfikacji

Dotacje