Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego

Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego zlokalizowany jest w Warszawie (Międzylesie). Zajmujemy się wykonywaniem badań weryfikujących zgodność produktów z normami przedmiotowymi, badaniami niezbędnymi do przeprowadzenia procesów certyfikacji na znaki krajowe i międzynarodowe oraz badaniami konstrukcyjnymi w oparciu o normy lub specyfikacje klientów.

Nasza działalność obejmuje następujące branże:

  • elektroinstalacyjna – badania gniazd, łączników, wtyczek, puszek, listew i kanałów instalacyjnych, rur sztywnych i giętkich, złączek itp. wyrobów;
  • oświetleniowa – badania źródeł światła (m.in. żarowych, halogenowych, wyładowczych, LED), opraw oświetleniowych oraz komponentów w nich stosowanych. Wszystkie badania wykonujemy w oparciu o własne wyspecjalizowane zaplecze badawcze. Posiadamy kompetentny personel i wysokiej klasy urządzenia pomiarowo badawcze, które są cyklicznie sprawdzane i/lub wzorcowane w celu zachowania spójności pomiarowej.

W naszym laboratorium wykorzystujemy do badań m.in.:

– stanowisko badawcze do sprawdzania zdolności łączeniowej i trwałości łączników do urządzeń

Jest ono uniwersalne dzięki swojej konstrukcji. Pozwala przeprowadzać badania innych wyrobów, wymagające  wykorzystania niewielkiego zakresu ruchów poziomych (np.: sprawdzanie trwałości połączeń, które mogą ulegać niewielkiemu rozciąganiu podczas normalnej pracy).

– stanowisko do badania wprowadzenia przewodów przyłączeniowych – wytrzymałość na zginanie

Jest przeznaczone do badania różnego rodzaju wtyczek oraz nasadek wyposażonych w przewody. Podczas jednej próby sprawdzenie wykonywane jest jednocześnie na trzech jednakowych sztukach wyrobów.

– stanowisko do pomiaru temperatury w warunkach komory bezprzeciągowej

Jest ono przystosowane do prowadzenia badań do 110° C, posiada w pełni zautomatyzowany systemem sterowania. Pozwala ono, przykładowo, potwierdzać warunki pracy opraw oświetleniowych w bardzo wysokich temperaturach otoczenia (do t a = 100° C).

Oprócz badań związanych z bezpieczeństwem wyrobów, wykonujemy również badania funkcjonalne na przykład: fotobiologię, stosując podwójny monochromator firmy BENTHAM, fotometrię, strumień świetlny, temperaturę barwową CCT, wskaźnik oddawania barw CRI.

Do wykonywania badań funkcjonalnych służą nam: kula Ulbrichta oraz dwie ciemnie. Jedna wyposażona w goniometr, druga z ławą fotometryczną do wykonywania badań fotobiologicznych.