Czym się zajmujemy

Badania wyrobów elektrycznych, wg wymagań Polskich, Europejskich i Międzynarodowych Norm oraz innych specyfikacji technicznych:

w zakresie:

 • wymagań ogólnych i bezpieczeństwa
 • efektywności energetycznej
 • parametrów funkcjonalnych (np.: fotometria, fotobiologia…)

dla następujących grup wyrobów:

 • osprzęt elektroinstalacyjny i sprzęt łączeniowy
 • źródła światła i oprawy oświetleniowe
 • kable i przewody
 • aparatura rozdzielcza i sterownicza
 • ograniczniki przepięć SPD i elementy LPS
 • zabezpieczenia instalacji (wyłączniki MCB, RCCB i RCBO oraz bezpieczniki)
 • transformatory, przekształtniki, spawarki
 • rozdzielnice, sterownice, obudowy
 • sterowniki, regulatory, przekaźniki
 • osprzęt do linii napowietrznych
 • sprzęt domowego użytku AGD
 • sprzęt biurowy, zasilacze

Certyfikacja wyrobów, potwierdzająca spełnianie przez wyrób wymagań norm lub innych dokumentów normatywnych przywołanych w certyfikacie:

 • na zastrzeżone znaki zgodności, z prowadzonym nadzorem w okresie ważności certyfikacji obejmującym produkowane wyroby i miejsce (-a) produkcji- według programu certyfikacji typ 5 wg ISO/IEC 17067:
  • ENEC
  • ENEC PLUS
  • HAR
  • B-BBJ
  • SEP – BBJ
 • ocena zgodności próbki wyrobu, bez prowadzonego nadzoru – według programu certyfikacji typ 1a wg ISO/IEC 17067:
  • CB
  • CCA
  • CE
  • Z

Inspekcje i/lub audyty fabryczne:

 • inspekcje przedlicencyjne
 • inspekcje w nadzorze na żądanie:
  • własnej jednostki certyfikującej
  • innych jednostek certyfikujących
  • jednostek nadzoru rynku

Prowadzimy szkolenia i warsztaty.