Kontakt

Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby

Andrzej Rybski
tel.: +48 22 812 69 38 w. 119
tel. kom.: +48 531 541 735
e-mail: A.Rybski@bbj.pl

Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby

Kamil Misztal
tel.: +48 22 812 69 38 w. 106
tel. kom.: +48 733 009 817
e-mail: K.Misztal@bbj.pl