Certyfikat HAR

Znak HAR jest zastrzeżonym znakiem europejskim potwierdzającym, że przewody nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN) wymienionych w dokumencie HAR PD 7.

Certyfikacja na znak HAR prowadzona jest przez organizacje certyfikujące – sygnatariuszy umowy HAR.  Certyfikat/licencja wydana przez SEP – BBJ uznawana jest przez pozostałych sygnatariuszy na równi z własnym certyfikatem/licencją bez jakichkolwiek działań administracyjnych, ograniczeń i opłat. Ze względu na wysoki poziom jakości systemu HAR i jego reputację opartą na prawie 40 latach doświadczenia, przewody znakowane HAR cieszą się całkowitym zaufaniem użytkowników europejskich. Znak HAR jest jednym z najlepszych narzędzi do wspierania dostępu do klasyfikacji producentów na rynku europejskim.

Wykaz certyfikatów/licencji na wspólny znak certyfikacji HAR znajduje się na stronie www.har-cert.com w zakładce LICENSED PRODUCTS.

Przewody objęte licencjami przyznanymi przez BBJ oznaczane są zastrzeżonym znakiem BBJ HAR.

Producent ubiegający się o certyfikat HAR musi spełniać wymagania, zgodne z aktualnym dokumentem HAR PD C:

  • posiadać wyposażenie technologiczne i system zarządzania umożliwiające stabilną produkcję,
  • pełny zakres wyposażenia pomiarowo-badawczego do wykonywania badań rutynowych oraz typu, jak również kompetentny personel do prowadzenia tych badań,
  • wdrożony system ISO 9001 (niekoniecznie certyfikowany), obejmujący co najmniej proces produkcji przewodów.

Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1: zapytanie w formie elektronicznej na adres: bbj@bbj.pl

Krok 2: wypełnienie wniosku-zlecenia* i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

  • wypełniony kwestionariusz producenta* i kwestionariusz posiadacza certyfikatu/licencji*
  • wypełniony formularz zastrzeżonego znaku towarowego* wytwórcy (oraz rysunek postaci nitki wyróżniającej)
  • zestawienie wyposażenia laboratorium producenta, niezbędnego do wykonania badań wymienionych w dokumencie PD C

Krok 3: dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4: akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji oraz podpisanie umowy licencyjnej*

*formularze do pobrania ze strony internetowej