Certyfikat CB

Certyfikat CB w systemie IECEE-CB Scheme* bazuje na zasadzie wzajemnego uznawania przez członków międzynarodowej organizacji IECEE wyników badań i certyfikatów krajowych wydanych na podstawie oceny zgodności z normami IEC (lub ich krajowymi równoważnikami).

*IEC System of Conformity Testing an Certification of Electrical Equipment and Components – CB Scheme

Na podstawie sprawozdania z badań i certyfikatu CB uzyskanego w SEP-BBJ, producent może uzyskać certyfikat zagraniczny w każdej jednostce działającej w IECEE. Aktualnie w ramach systemu IECEE-CB działa 89 krajowych jednostek certyfikujących (National Certification Body – NCB) z 54 krajów.

Wszystkie jednostki (NCB) oraz współpracujące z nimi laboratoria badawcze, uczestniczące w systemie IECEE-CB, podlegają jednolitej ocenie i akceptacji według zasad IECEE, gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług. Wykaz NCB i laboratoriów badawczych publikowany jest w Biuletynach IECEE oraz na stronie www.iecee.org . Tam też można znaleźć dokumenty zawierające podstawowe zasady systemu:

 • IECEE-01 IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System) – Basic Rules
 • IECEE-02 IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System) – Rules of Procedure

Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1: zapytania w formie elektronicznej na adres bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

 • karty katalogowe wyrobu
 • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
 • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
 • kopie certyfikatów z niezależnych jednostek, potwierdzających zgodność z właściwą normą przedmiotową, dla zastosowanych w wyrobie komponentów
 • zdjęcie wyrobu

Krok 2: wypełnienie wniosku-zlecenia* i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

 • rysunki złożeniowe, schematy ideowe i montażowe
 • wypełniony formularz zastrzeżonego znaku towarowego* wytwórcy (w przypadku kabli również rysunek postaci nitki wyróżniającej)
 • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

  *formularze do pobrania ze strony internetowej

Krok 3: dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4: akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji