Zakład Kabli i Przewodów

Zakład Kabli i Przewodów zlokalizowany jest w Lublinie (Bursaki). Zajmujemy się wykonywaniem badań weryfikujących zgodność produktów z normami przedmiotowymi, badaniami niezbędnymi do przeprowadzenia procesów certyfikacji na znaki krajowe i międzynarodowe oraz badaniami konstrukcyjnymi w oparciu o normy
lub specyfikacje klientów.

Nasza działalność obejmuje branżę kablowo-przewodową – badania kabli i przewodów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i grzejnych.

Prawie wszystkie badania wykonujemy w oparciu o własne wyspecjalizowane zaplecze badawcze, przy pozostałych współpracujemy z uznanymi akredytowanymi laboratoriami badawczymi na podstawie umowy o podzlecenie.

Posiadamy wysokiej klasy urządzenia i mierniki, które są cyklicznie sprawdzane w celu zachowania spójności pomiarowej.

W skład naszego laboratorium wchodzą m.in.:

  • klimatyzowane pomieszczenie do wykonywania badań „czułych” na warunki środowiskowe – pomiar rezystancji żył, pomiar grubości izolacji i powłok, pomiar wydłużenia i wytrzymałości materiałów izolacyjnych na rozciąganie, badania chemiczne, takie jak liczba zmydlenia poliuretanu, masa powłoki cynkowej, próba zanurzeniowa powłoki cynkowej. Na stanowisku prób wytrzymałościowych wykonujemy szereg sprawdzeń mechanicznych materiałów izolacyjnych, ale też całych przewodów (rozciąganie przewodów grzejnych, odrywanie żywicy od izolacji XLPE kabli, zrywanie drutów i żył)
  • stanowisko prób temperaturowych (wysokie temperatury do +300°C, niskie do -60°C), gdzie wykonujemy m.in. próby starzeniowe materiałów izolacyjnych i powłokowych, sprawdzamy odporność na nacisk, nawijanie czy skurcz w podwyższonej temperaturze oraz wydłużenie, odporność na nawijanie i uderzenie w niskiej temperaturze
  • stanowisko do badania odporności przewodów i kabli na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia
  • stanowisko do badania odporności na napięcie probiercze, długotrwałe napięcie stałe, pomiaru rezystancji izolacji w podwyższonej temperaturze, pomiaru rezystancji powierzchniowej powłoki, wodoszczelności wzdłużnej
  • laboratorium wysokonapięciowe do wykonywania sekwencji elektrycznej kabli średnich napięć – nawijanie kabla, wyładowania niezupełne, pomiar tan δ w funkcji temperatury, cykle nagrzewania, napięcie udarowe.

Oprócz badań związanych z bezpieczeństwem wyrobów, wykonujemy również badania funkcjonalne na przykład odporność osłony izolacyjnej przewodów napowietrznych na działanie UV, twardość Shore’a D powłoki, odporność przewodów giętkich na przeginanie czy punkt kroplenia smaru.