Zmiana formularza wniosku

Od dnia 2022-04-04 obowiązuje 4 wydanie formularza wniosku-zlecenia. Prosimy z niego korzystać przy składaniu nowych wniosków. Formularz jest do pobrania w zakładce Dokumenty.

From 2022-04-04, the 4th edition of the application-order form is valid. Please use it when submitting new applications. The form is available for download in the Documents tab.

Wywiad z dyrektorem SEP-BBJ

Red. – Z przyjemnością informowaliśmy kilka dni temu, że otrzymał Kolega zaszczytny tytuł Osobowości Roku 2019 w kategorii otoczenie biznesu. Jeszcze raz gratuluję tego wyróżnienia. Porozmawiajmy zatem o tym, czym i jakimi działaniami zapracował Kolega na ten sukces …
M. Ocioszyński – Nasze Biuro – SEP-BBJ – należy do grona najstarszych placówek na świecie, działających w obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Od początku istnienia działa w strukturach Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jako wyodrębniony podmiot działalności gospodarczej. Jego działalność jest uznawana również na forum międzynarodowym. Poza działaniami w obszarze krajowych badań i zróżnicowanych, własnych programów certyfikacji wyrobów elektrycznych, działamy również w ramach wielostronnych porozumień jednostek certyfikujących i laboratoriów badawczych: w ogólnoświatowym systemie IECEE – CB Scheme i europejskich programach badań i certyfikacji w ramach ETICS: programy CCA, ENEC, ENEC Plus i HAR. Kompetencje SEP – BBJ potwierdzają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji oraz certyfikaty uznania wyżej wymienionych organizacji międzynarodowych. SEP-BBJ, dzięki prowadzeniu aktywnej polityki rozwojowej, systematycznie aktualizuje swoje zakresy badań i certyfikacji, podążając nie tylko za szybko zmieniającymi się wymaganiami norm, stanowiącymi podstawę oceny zgodności wyrobów, ale również wchodzi w nowe obszary działalności badań i certyfikacji.
Cały wywiad
Źródło: SEP

Dyrektor SEP – BBJ Marcin Ocioszyński Osobowością Roku 2019

W czasie trwania Targów Światło 2020 rozstrzygnięto Konkurs Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej na OSOBOWOŚC ROKU 2019 w trzech kategoriach: NAUKA, GOSPODARKA oraz OTOCZENIE BIZNESU.
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego przyznała tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 w kategorii OTOCZENIE BIZNESU Dyrektorowi SEP – BBJ Marcinowi Ocioszyńskiemu.
W uzasadnieniu podano, między innymi, że laureat „Odbudował silną pozycję Biura Badawczego ds. Jakości SEP na rynku polskim i zagranicznym. Niestrudzenie działa na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów (elektrycznych).”

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o Pana wyróżnieniu.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Biura Badawczego ds. Jakości

Źródło: www.lightfair.pl oraz www.sep.com.pl

Targi Światło 2020

W dniach 5-7 lutego br. zapraszamy na nasze stoisko D12 w hali H1 do Warszawskiego Centrum Wystawienniczego EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14.
28 Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2020, będą okazją do spotkania z Państwem i podzielania się nowościami z zakresu programów certyfikacji, jak również informacjami o badaniach i certyfikacji wyrobów elektrycznych.

PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08 – wersja angielska

W sierpniu 2019 r. opublikowana została zmiana do normy PN-EN 61386-1:2011
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów — Część 1: Wymagania ogólne
Zakres wprowadzonych zmian
Załącznik do normy IEC 61386-1 wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie oznakowania oraz badań systemów rur do prowadzenia przewodów.
– Wprowadza obowiązek i sposób oznakowania ( symbol i częstość jego nanoszenia ) rozprzestrzeniania się płomienia.
– Wprowadza nową metodę sprawdzania trwałości oznakowania.
– Wprowadza modyfikację badania odporności na uderzenia.
– Wprowadza zmiany w zakresie badania wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Informacja ta została pobrana ze strony PKN.