Uaktualnienie akredytacji Laboratorium Badawczego SEP-BBJ

W dniu 27 czerwca 2019r. w Laboratorium Badawczym SEP-BBJ przeprowadzony został audyt przez Polskie Centrum Akredytacji.
W wyniku pozytywnego audytu w uzyskaliśmy potwierdzenie, że Laboratorium Badawcze SEP-BBJ spełnia wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Nowe dokumenty dostępne są w zakładce AKREDYTACJE na naszej stronie internetowej.

CERTYFIKATY UZNANIA ORGANIZACJI EUROPEJSKIEJ ETICS dla SEP – BBJ

W dniach 07-08 listopada 2018 r. w Biurze Badawczym ds. Jakości przeprowadzony został audyt międzynarodowy przez ETICS, the European Testing, Inspection and Certification System.

W wyniku pozytywnego audytu w SEP – BBJ, ETICS przedłużył Certyfikat Uznania (Certificate of Acceptance) odpowiednio dla Jednostki Certyfikującej, Laboratorium Badawczego w Warszawie oraz Laboratorium Badawczego w Lublinie na następne trzy lata tj. do 14 listopada 2021.
Nowe dokumenty dostępne są w zakładce AKREDYTACJE na naszej stronie internetowej.

PRZEDŁUŻONA AKREDYTACJA Nr AC 012

SEP-BBJ ROZPOCZYNA KOLEJNY VII CYKL AKREDYTACJI

Niniejszym informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji przedłużyło Jednostce Certyfikującej Wyroby SEP–BBJ akredytację Nr AC 012 z uwzględnieniem rozszerzenia oraz uaktualnienia zakresu akredytacji.

Nowy Certyfikat Akredytacji wystawiono na podstawie wyników oceny Jednostki w procesie oceny ponownej, która miała miejsce w październiku br.
Certyfikat oraz wydanie nr 17 „Zakresu Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 012” z dnia 12 grudnia 2018 roku zastępuje wydanie nr 16 z dnia 14 lutego 2016 roku.

Nowe dokumenty dostępne są już w zakładce AKREDYTACJE na naszej stronie internetowej.