Akredytacje i uznania

Akredytacje krajowe

Certyfikat Akredytacji AC012

Zakres akredytacji AC012

Certyfikat akredytacji AB044

Zakres akredytacji AB044

Uznania międzynarodowe

Certyfikat ETICS – Laboratorium Warszawa

Certyfikat ETICS – Laboratorium Lublin

Certyfikat ETICS – Jednostka Certyfikująca

Certyfikat IECEE – Laboratorium Warszawa

Certyfikat IECEE – Laboratorium Lublin

Certyfikat IECEE – Jednostka Certyfikująca