WSPÓŁPRACA

Współpraca międzynarodowa

 • CENELEC Certification Agreement (CCA) – sygnatariusz
  CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)
 • IECEE/CB-Scheme – uczestnik
  IECEE (IEC Syst em of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipmentand Components)
 • HAR Group Agreement – sygnatariusz
 • ENEC Group Agreement – sygnatariusz
  Organizacją zarządzającą program ami HAR I ENEC jest ETICS (European TestingInspection Certification System)

Współpraca krajowa

 • Polski Komitet Normalizacji – członkostwo w Komitetach Technicznych