SEP – BBJ – Biuro Badawcze ds. Jakości

SEP – BBJ należy do grona najstarszych placówek na świecie, działających w obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Od początku istnienia działa w strukturach Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jako wyodrębniona agenda gospodarcza. Działalność SEP – BBJ jest szeroko uznawana na forum międzynarodowym. Działamy w ramach wielostronnych porozumień jednostek certyfikujących i laboratoriów badawczych: ogólnoświatowym IECEE – CB Scheme i europejskim ETICS – (CCA, ENEC, ENEC Plus i HAR). Kompetencje SEP – BBJ potwierdzają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji oraz certyfikaty wyżej wymienionych organizacji międzynarodowych.

Struktura Biura:

  • Krajowa Jednostka Certyfikująca /Warszawa/
  • Laboratorium Badawcze, w skład którego wchodzą:
    • Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego /Warszawa/
    • Zakład Aparatów Niskiego Napięcia /Lublin/
    • Zakład Kabli i Przewodów /Lublin/

Wysoki poziom usług świadczonych przez Biuro wyznacza nie tylko fachowy i doświadczony personel, ale – w przypadku badań laboratoryjnych – także zachowanie najwyższych standardów w odniesieniu do sprzętu pomiarowego i metod badawczych. Uczestniczymy w programach porównań międzylaboratoryjnych, które stanowią unikalną możliwość weryfikacji, potwierdzenia biegłości i właściwych kompetencji akredytowanych/notyfikowanych jednostek badawczych na całym świecie.