Szkolenia

Unijne i krajowe przepisy dotyczące oceny zgodności wyrobów elektrycznych dla znakowania CE

Abstrakt:
Przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych wymagań prawnych związanych z wprowadzaniem wyrobów do obrotu i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów elektrycznych. Wprowadzenie do dyrektyw LVD i EMC i ich krajowych odpowiedników.
Rola norm zharmonizowanych i dobrowolnej certyfikacji w ocenie zgodności dla znakowania CE.
Dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności producenta dla znakowania CE.

Czas trwania:
1 dzień

Odbiorcy:
Producenci, importerzy, dystrybutorzy instalatorzy

Praktyczne podejście do wymagań zasadniczych i znakowania CE wynikających z dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej dla sprzętu oświetleniowego

Abstrakt:
Przypomnienie podstaw oceny zgodności wyrobów elektrycznych dla znakowania CE na przykładzie dyrektywy LVD. Zapoznanie z innymi przepisami prawnymi dotyczącymi sprzętu oświetleniowego oraz praktyczna wiedza w przekształcaniu ogólnych wymagań zasadniczych w konkretne rodzaje zagrożeń i techniczne sposoby sprowadzania ich do akceptowalnego poziomu, wykorzystując postanowienia norm zharmonizowanych, z danymi przepisami prawnymi.

Czas trwania:
1 dzień

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy nadzór rynku

Praktyczne podejście do wymagań zasadniczych i znakowania CE wynikających z dyrektyw i innych aktów prawnych Unii Europejskiej dla rozdzielnic i sterownic

Abstrakt:
Przypomnienie podstaw oceny zgodności wyrobów elektrycznych dla znakowania CE na przykładzie dyrektywy LVD. Zapoznanie z normami i przepisami i dotyczącymi rozdzielnic i sterownic oraz praktyczna wiedza w przekształcaniu ogólnych wymagań w konkretne rodzaje zagrożeń i techniczne sposoby sprowadzania ich do akceptowalnego poziomu, wykorzystując postanowienia norm zharmonizowanych, z danymi przepisami prawnymi. Wykorzystywanie raportów z badań i/lub certyfikatów zgodności w dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności dla znakowania CE.

Czas trwania:
1 dzień

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy, instalatorzy, nadzór rynku