Zakład Aparatów Niskiego Napięcia

Zakład Aparatów Niskiego Napięcia (LA) powstał przy Oddziale Lubelskim SEP-BBJ a jego uruchomienie nastąpiło w październiku 1974 r.

Zakład LA zajmuje się badaniami rozdzielnic i sterownic nn (normy serii PN-EN 61439) oraz ich podzespołów miedzy innymi: pustych obudów (wg PN-EN 62208), aparatury rozdzielczej i sterowniczej (wg wymagań serii norm PN-EN 60947), elementów zabezpieczeń instalacji (wyłączników nadprądowych – MCB, wyłączników różnicowoprądowych – RCCB i RCBO, bezpieczników, ograniczników przepięć – SPD).

Ponadto posiadamy możliwości wykonywania badań elementów urządzeń piorunochronnych (LPSC wg norm serii PN-EN 62561) oraz osprzętu do linii nn (wg norm serii PN-EN 50483), jak również częściowo wyższych napięć (wg PN-EN 61284).

Zakres akredytacji obejmuje również testowanie transformatorów, przekształtników, spawarek, sterowników i regulatorów oraz przekaźników i podobnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Możemy także przeprowadzać badania wybranego sprzętu domowego użytku (AGD) oraz sprzętu biurowego oraz ich podzespołów: zasilaczy, łączników, złączek, bezpieczników miniaturowych, gniazd, itp.

Wyposażenie Zakładu Aparatów Niskiego Napięcia to nowe komory do badań środowiskowych: dwie klimatyczne o zmiennej temperaturze (w zakresie -40°C….+180°C) i wilgotności (do 96%), starzeniowa promieniowania UV, korozyjne do prób w atmosferze mgły solnej i dwutlenku siarki. Ponadto posiadamy możliwość wykonywania sprawdzenia stopnia ochrony w tym komorę pyłową (o wymiarach wewnętrznych 2000x1000x800 [mm]) do sprawdzania stopnia IP 5X i 6X dużych obudów np. rozdzielnic w zakresie pyłoszczelności.

Do przeprowadzania badań środowiskowych odporność na wibracje i udary posiadamy nowy system wibracyjny firmy TIRA-vib pozwalający wykonywać próby wibracji sinusoidalnych, przypadkowych „random” (tzw. białe szumy) oraz udarów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm serii PN-EN 60068.

Mamy również możliwość przeprowadzania weryfikacji odporności na uderzenia mechaniczne stopnia IK w pełnym zakresie na nowo zbudowanym stanowisku badawczym.

Posiadamy laboratorium do badań zwarciowych, w tym nowe źródła do prób zwarciowych przy niskim napięciu (transformator do 50 kA), źródła do prób nagrzewania (wymuszalnik prądowy) i zasilania stabilizowanego (zasilacze AC i DC).

W zakładzie LA uruchomiono nowe generatory prądowe o przebiegach 8/20 (do 100 kA) i 10/350 (do 200 kA) oraz napięciowy 1,2/50 do 4 kV służące do badań ograniczników przepięć i elementów LPSC. Jesteśmy jedyną akredytowaną jednostką w Polsce posiadającą możliwości badania SPD i LPSC w pełnym zakresie i jedną z niewielu w Europie, niezależną od producentów wyrobów. Na wyposażeniu posiadamy także generator udarów napięciowych 1,2/50 do 20 kV.