Korzyści z dobrowolnej certyfikacji

Typ programu Korzyści
Dla producenta Dla odbiorcy/użytkownika Dla importera Dla organów władzy i samorządów
3, 4 i 5

Te typy programów certyfikacji przynoszą najlepsze wymierne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron

 • potwierdzenie własnej oceny konstrukcji i unikniecie późniejszych strat z tytułu reklamacji lub niespełnienia wymagań prawnych
 • pełne wsparcie dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu
 • uzyskanie lepszej pozycji na konkurencyjnym rynku krajowym i zagranicznym, a tym samym ułatwienie sprzedaży
 • uzyskanie przewagi w przetargach lub zamówieniach publicznych
 • ułatwienie dokonania właściwego wyboru wyrobu
 • wysoki stopień zaufania, że wyrób spełnia deklarowane parametry
 • rezygnacji z prowadzenia własnych kontroli odbiorczych, przenosząc te koszty na producenta-posiadacza certyfikatu
 • wparcie dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu
 • uzyskanie lepszej pozycji na konkurencyjnym rynku krajowym, a tym samym ułatwienie sprzedaży
 • większa efektywność i obniżenie kosztów nadzoru rynku, mając na względzie, że te wyroby na rynku są nadzorowane przez niezależną, kompetentną jednostkę
 • ułatwienie w wyborze właściwych wyrobów przy zamówieniach publicznych
 • poprawa bezpieczeństwa obywateli i środowiska
 • obniżenie kosztów związanych z ochroną zdrowia środowiska
2
 • możliwość zbytu danych wyrobów
 • uzyskanie przewagi w przetargach lub zamówieniach publicznych
 • spełnienie wymagań prawnych dotyczące nabywanych wyrobów, jeżeli ma to zastosowanie
 • wparcie dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu
 • uzyskanie lepszej pozycji na konkurencyjnym rynku krajowym, a tym samym ułatwienie sprzedaży
 • poprawa bezpieczeństwa obywateli i środowiska
 • obniżenie kosztów związanych z ochroną zdrowia środowiska
1b
 • możliwość zbytu danych wyrobów, których wykorzystanie wymaga spełnienia wymogów przepisów prawnych
 • uzyskanie przewagi w przetargach lub zamówieniach publicznych
 • spełnienie wymagań prawnych dotyczące nabywanych wyrobów, jeżeli ma to zastosowanie
 • przerzucenie kosztów oceny odbiorczej wyrobów na dostawcę
 • wparcie dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu
 • uzyskanie lepszej pozycji na konkurencyjnym rynku krajowym, a tym samym ułatwienie sprzedaży
 • poprawa bezpieczeństwa obywateli i środowiska
1a
 • potwierdzenie własnej oceny konstrukcji i unikniecie ewentualnych, późniejszych, strat z tytułu konieczności wprowadzania zmian w konstrukcji wyrobów i/lub procesach produkcji
 • pełne wsparcie dla udokumentowania spełnienia części wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu
 • dla tej grupy zainteresowanych stron, nie można przypisać specjalnych korzyści z certyfikacji w tym programie. Podobnie jak w przypadku znakowania CE, zaufanie do wyprodukowanych wyrobów wiąże się z posiadaniem odpowiedniej wiedzy o rzetelności producenta.
 • ułatwienie prowadzenia procesu oceny spełniania wymagań dla wydania deklaracji zgodności