Certyfikat ENEC PLUS

Certyfikacja na znak ENEC PLUS potwierdza wiarygodność określonych przez producenta parametrów funkcjonalnych, deklarowanych w momencie wprowadzania wyrobu do obrotu.

Aktualnie certyfikacja w programie ENEC+ ograniczona jest do opraw oświetleniowych, bazujących w szczególności na technologiach LED. Parametry funkcjonalne wyrobu to przykładowo: trwałość, skuteczność świetlna, rozsył światłości, prąd i napięcie zasilania, strumień świetlny, maksymalna temperatura pracy, temperatura barwowa, wskaźnik
oddawania barw, moc, zakres temperatur otoczenia.

Znak ENEC PLUS może być nanoszony na wyroby oparte na technologii LED, jak również wykorzystujące tradycyjne źródła światła.

Znak ENEC PLUS może uzyskać jedynie wyrób, który posiada znak ENEC.

Znak ENEC PLUS podobnie jak znak ENEC przyznawany jest przez sygnatariuszy porozumienia ENEC.

Wszystkie certyfikowane produkty ENEC PLUS są wymienione w publicznie dostępnej bazie danych pod adresem: www.enecplus.com

Na wyroby certyfikowane w SEP-BBJ nanoszony jest znak ENEC PLUS z numerem 28.

Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Do certyfikacji na znak ENEC PLUS należy zgłosić wyrób w Jednostce, która wcześniej przyznała mu znak ENEC.

Jeśli wyrób nie posiada jeszcze znaku ENEC procedurę certyfikacji należy rozpocząć od CERTYFIKAT-u ENEC.