Dyrektor SEP – BBJ Marcin Ocioszyński Osobowością Roku 2019

W czasie trwania Targów Światło 2020 rozstrzygnięto Konkurs Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej na OSOBOWOŚC ROKU 2019 w trzech kategoriach: NAUKA, GOSPODARKA oraz OTOCZENIE BIZNESU.
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego przyznała tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 w kategorii OTOCZENIE BIZNESU Dyrektorowi SEP – BBJ Marcinowi Ocioszyńskiemu.
W uzasadnieniu podano, między innymi, że laureat „Odbudował silną pozycję Biura Badawczego ds. Jakości SEP na rynku polskim i zagranicznym. Niestrudzenie działa na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów (elektrycznych).”

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o Pana wyróżnieniu.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Biura Badawczego ds. Jakości

Źródło: www.lightfair.pl oraz www.sep.com.pl