,

Mija okres przejściowy, w którym ważne były dwa wydania normy PN-EN 60598-1

Dnia 20 października 2017 r. kończy się ponad dwuletni okres, w którym producent, aby wykazać domniemanie spełniania wymagań przepisów prawnych, mógł wykorzystywać postanowienia poprzedniego wydania normy EN z 2008 r. Benefi cjentem nowych regulacji jest, oczywiście, użytkownik, gdyż nowa norma zmienia stare oraz wprowadza nowe wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa wyrobów.

O zmianach, które weszły w życie wraz z nową edycją normy traktuje artykuł zatytułowany „Nowe aspekty badania opraw oświetleniowych LED według normy PN-EN 60598-1:2015- 4 (EN 60598-1:2015) Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania” zamieszczony w kwartalniku Oświetlenie LED nr3/2017.

 

Nowe aspekty badania opraw oświetleniowych LED według normy PN-EN 60598-1: 2015-04 (EN 60598-1: 2015). Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania