Wprowadzone przez admin

Nowe projekty dokumentów i procedur tematami wiodącymi posiedzenia OSM/FIP

W dniach 4-5 września 2018 r. przedstawiciel SEP – BBJ, p. Janusz Okólski, uczestniczył w posiedzeniu OSM/FIP, które miało miejsce w Atenach (Grecja). OSM/FIP to grupa ekspertów działających w ramach ETICS (europejskie stowarzyszenie jednostek prowadzących badania i certyfikację wyrobów elektrycznych) na rzecz międzynarodowej harmonizacji procedur związanych z przeprowadzaniem i raportowaniem inspekcji fabrycznych. Grupa ta zbiera się raz do roku w celu przedstawienia bieżących problemów i przedyskutowania przyszłych działań. W trakcie posiedzenia […]

Posiedzenie Komitetu Normalizacyjnego CENELEC TC 20 w Krakowie w dniach 14 – 15 maja 2018 r.

Podczas posiedzenia omawiane były sprawozdania z działalności poszczególnych grup roboczych działających w ramach komitetu TC 20 oraz postępy prac nad normami, które aktualnie znajdują się w przeglądzie. Należą do nich między innymi norma HD 620 dotycząca kabli średnich napięć oraz norma HD 625 na przewody napowietrzne, do linii izolowanych. Powstała inicjatywa, aby stworzyć normy krajowe, uwzględniające odstępstwa stosowane na rynku polskim, które będą zharmonizowane w dokumentach HD 620 i 625. W spotkaniu […]

Znak ENEC+

Unia Europejska uznała działania na rzecz rozwoju wyrobów i technologii o wysokiej efektywności energetycznej za najskuteczniejszy kierunek wiodący do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

,

25 lat znaku ENEC

Znak ENEC w 2018 r. obchodzi Jubileusz 25-lecia. Znak ENEC jest zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych, objętych dyrektywą niskiego napięcia. ENEC jest znakiem potwierdzającym w szczególności bezpieczeństwo wyrobu, powszechnie jest również uznawany za znak wysokiej jakości dla produktów elektrycznych.