Posiedzenie Komitetu Normalizacyjnego CENELEC TC 20 w Krakowie w dniach 14 – 15 maja 2018 r.

Podczas posiedzenia omawiane były sprawozdania z działalności poszczególnych grup roboczych działających w ramach komitetu TC 20 oraz postępy prac nad normami, które aktualnie znajdują się w przeglądzie. Należą do nich między innymi norma HD 620 dotycząca kabli średnich napięć oraz norma HD 625 na przewody napowietrzne, do linii izolowanych. Powstała inicjatywa, aby stworzyć normy krajowe, uwzględniające odstępstwa stosowane na rynku polskim, które będą zharmonizowane w dokumentach HD 620 i 625.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości państw członkowskich CENELEC.  W obradach brało udział trzech delegatów z Polski, członków KT nr 53/PKN, wśród nich reprezentant SEP-BBJ.