PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08 – wersja angielska

W sierpniu 2019 r. opublikowana została zmiana do normy PN-EN 61386-1:2011
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów — Część 1: Wymagania ogólne
Zakres wprowadzonych zmian
Załącznik do normy IEC 61386-1 wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie oznakowania oraz badań systemów rur do prowadzenia przewodów.
– Wprowadza obowiązek i sposób oznakowania ( symbol i częstość jego nanoszenia ) rozprzestrzeniania się płomienia.
– Wprowadza nową metodę sprawdzania trwałości oznakowania.
– Wprowadza modyfikację badania odporności na uderzenia.
– Wprowadza zmiany w zakresie badania wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Informacja ta została pobrana ze strony PKN.