Uaktualnienie akredytacji Laboratorium Badawczego SEP-BBJ

W dniu 27 czerwca 2019r. w Laboratorium Badawczym SEP-BBJ przeprowadzony został audyt przez Polskie Centrum Akredytacji.
W wyniku pozytywnego audytu w uzyskaliśmy potwierdzenie, że Laboratorium Badawcze SEP-BBJ spełnia wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Nowe dokumenty dostępne są w zakładce AKREDYTACJE na naszej stronie internetowej.