Znak ENEC+

Unia Europejska uznała działania na rzecz rozwoju wyrobów i technologii o wysokiej efektywności energetycznej za najskuteczniejszy kierunek wiodący do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

W artykule zatytułowanym „Dlaczego ENEC+?” zamieszczonym w kwartalniku Oświetlenie LED nr1/2018 więcej informacji na ten temat.

 

Dlaczego ENEC+?