Nowe projekty dokumentów i procedur tematami wiodącymi posiedzenia OSM/FIP

W dniach 4-5 września 2018 r. przedstawiciel SEP – BBJ, p. Janusz Okólski, uczestniczył w posiedzeniu OSM/FIP, które miało miejsce w Atenach (Grecja). OSM/FIP to grupa ekspertów działających w ramach ETICS (europejskie stowarzyszenie jednostek prowadzących badania i certyfikację wyrobów elektrycznych) na rzecz międzynarodowej harmonizacji procedur związanych z przeprowadzaniem i raportowaniem inspekcji fabrycznych. Grupa ta zbiera się raz do roku w celu przedstawienia bieżących problemów i przedyskutowania przyszłych działań.

W trakcie posiedzenia zaprezentowany został projekt dokumentu określającego kryteria kwalifikacyjne dla inspektorów fabrycznych. Przedyskutowano kwestię aktualizacji załącznika 2 do raportu z inspekcji (obecna wersja opiera się na wycofanym wydaniu normy ISO 9001) oraz uzgodnienia jednakowych zasad pobierania próbek. Uzgodniono tryb dalszych prac nad nowymi wydaniami dokumentów operacyjnych związanych z inspekcjami fabrycznymi (przedstawiciel SEP – BBJ został dokooptowany do grupy roboczej odpowiedzialnej za opracowanie tych dokumentów). Ustalono także, że miejscem przyszłorocznego spotkania będą Helsinki (Finlandia).