PRZEDŁUŻONA AKREDYTACJA Nr AC 012

SEP-BBJ ROZPOCZYNA KOLEJNY VII CYKL AKREDYTACJI

Niniejszym informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji przedłużyło Jednostce Certyfikującej Wyroby SEP–BBJ akredytację Nr AC 012 z uwzględnieniem rozszerzenia oraz uaktualnienia zakresu akredytacji.

Nowy Certyfikat Akredytacji wystawiono na podstawie wyników oceny Jednostki w procesie oceny ponownej, która miała miejsce w październiku br.
Certyfikat oraz wydanie nr 17 „Zakresu Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 012” z dnia 12 grudnia 2018 roku zastępuje wydanie nr 16 z dnia 14 lutego 2016 roku.

Nowe dokumenty dostępne są już w zakładce AKREDYTACJE na naszej stronie internetowej.