POLITYKA JAKOŚCI, DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI i POUFNOŚCI Biura Badawczego ds. Jakości SEP – BBJ

SEP – BBJ, jako jednostka certyfikująca wyroby i laboratorium badawcze, działające w obszarze szeroko pojętej oceny zgodności, przywiązuje dużą wagę do zapewnienia rzetelności, wiarygodności, poufności, bezstronności i niezależności prowadzonych procesów badań i certyfikacji. Jest ona realizowana zgodnie z zasadami określonymi we właściwych księgach jakości opartych o postanowienia norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013 i PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagania europejskich i światowych organizacji badań i certyfikacji, których sygnatariuszem jest SEP – BBJ.

Polityka Jakości Biura Badawczego ds. Jakości SEP – BBJ

Deklaracja Bezstronności Biura Badawczego ds. Jakości SEP – BBJ

Deklaracja Poufności Biura Badawczego ds. Jakości SEP – BBJ