Znak ENEC+

Unia Europejska uznała działania na rzecz rozwoju wyrobów i technologii o wysokiej efektywności energetycznej za najskuteczniejszy kierunek wiodący do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Czytaj dalej

,

XXVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2018

W dniach 31.01-02.02 w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI odbędą się XVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2018. Zapraszamy na nasze stoisko D4 Hala nr 1.

,

25 lat znaku ENEC

Znak ENEC w 2018 r. obchodzi Jubileusz 25-lecia. Znak ENEC jest zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych, objętych dyrektywą niskiego napięcia. ENEC jest znakiem potwierdzającym w szczególności bezpieczeństwo wyrobu, powszechnie jest również uznawany za znak wysokiej jakości dla produktów elektrycznych.

Czytaj dalej

,

Mija okres przejściowy, w którym ważne były dwa wydania normy PN-EN 60598-1

Dnia 20 października 2017 r. kończy się ponad dwuletni okres, w którym producent, aby wykazać domniemanie spełniania wymagań przepisów prawnych, mógł wykorzystywać postanowienia poprzedniego wydania normy EN z 2008 r. Benefi cjentem nowych regulacji jest, oczywiście, użytkownik, gdyż nowa norma zmienia stare oraz wprowadza nowe wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa wyrobów.
Czytaj dalej

,

Badanie 23 próbek wyłączników nadprądowych różnych producentów w ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL

W ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) przy współpracy z niezależnym, akredytowanym laboratorium Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) zleciła przebadanie 23 próbek wyłączników nadprądowych różnych producentów.

Czytaj dalej