Jednostka Certyfikująca

Jednostka certyfikująca SEP-BBJ prowadzi różnorodną certyfikację wyrobów elektrycznych według własnych programów certyfikacji, jak również światowych (IECEE) i europejskich (ETICS). Właścicielem programów międzynarodowych są porozumienia jednostek badawczych i certyfikujących z różnych krajów, a SEP-BBJ jest ich sygnatariuszem.

W odniesieniu do własnych programów certyfikacji, SEP-BBJ jako jednostka certyfikująca posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AC 012, a w przypadku pozostałych programów uznania organizacji IECEE i ETICS, wydawane na bazie prowadzonej wzajemnej oceny.

Na podstawie pozytywnego wyniku procesu certyfikacji, obejmującego badania wyrobu, ocenę warunków produkcji oraz prowadzonego później nadzoru wydajemy klientom certyfikat z prawem do stosowania na wyrobach zastrzeżonego znaku, odpowiednio B-BBJ, SEP-BBJ, ENEC, ENEC+ lub HAR .Ten rodzaj certyfikacji definiowany jest jako typ 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067.

Prowadzimy również certyfikację wg programu typu 1a, ograniczoną do potwierdzenia spełniania przez badaną próbkę wyrobu wymagań normy i/lub specyfikacji technicznej, przywołanej w certyfikacie. Taką certyfikację prowadzimy w ramach własnych programów CE i Z oraz programów organizacji IECEE –CB i ETICS –CCA. Te dwa ostatnie umożliwiają producentowi uzyskanie innych krajowych certyfikacji na znaki jednostek, będących sygnatariuszami porozumień CB lub CCA.

Zakres naszej certyfikacji obejmuje między innymi: aparaty niskiego napięcia, kable i przewody, źródła światła, oprawy oświetleniowe, układy elektroniczne i sprzęt elektroinstalacyjny.